advertise

بازرسی اولیه استاندارد آسانسورهای برقی

پس از نصب و راه‌اندازی، آسانسور باید توسط بازرسانی که توسط شرکت بازرسی تعیین شده‌اند، از لحاظ ایمنی و کارایی بازبینی و بررسی شود و پس از تائیدِ ایمن و استاندارد بودن آسانسور، آسانسور شما موفق به اخذ گواهی‌نامه استاندارد می‌شود؛ این گواهی نشانه ایمن و سالم بودن آسانسور شما می‌باشد؛ دریافت این گواهینامه اجباری می‌باشد؛ چنانچه ساختمان هنوز پایان‌کار ندارد، در صورت عدم وجود گواهی‌نامه استاندارد، نمی‌توان برای آن پایان کار گرفت.

برای انجام کلیه امور مربوط به استانداردسازی، اخذ گواهینامه اولیه استاندارد آسانسور به لینک های زیر مراجعه نمایید.
- سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
- فرایند اخذ گواهینامه اولیه آسانسور
- مدارک مورد نیاز برای بازرسی اولیه آسانسور
- فرم مورد نیاز برای بازرسی اولیه آسانسور
- تعرفه مصوب بازرسی اولیه آسانسور
- شرایط بیمه نامه
- شرایط قرارداد سرویس و نگه داری آسانسور

بازرسی پروژه های خود را به ما بسپارید

بازرسی پروژه های خود را به ما بسپارید