advertise

شرکت مهندسی و بازرسی فنی اسپوتا کاوش صنعت در کنار فعالیت های بازرسی فنی در بخش های سدسازی، تصفیه خانه ها، شبکه های اصلی و فرعی آبرسانی، شبکه های آب و فاضلاب استانی و شبکه های گازرسانی، از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در بخش پروژه های ملی آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نظیر طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و سامانه های نوین آبیاری آغاز نموده است. در بازرسی پروژه های عظیم، نظارت بر ساخت و کنترل کیفی انواع لوله و اتصالات و متعلقات پلیمری، آب پاش ها، فیلتراسیون و سیستم کنترل مرکزی، انواع شیرخودکار و رایزر، قطره چکان ها و همچنین تجهیزات آبیاری آبفشان غلتان (Wheel Move) ، آبفشان قرقره ای (Gun) ، آبفشان دوار (Center pivot) ، آبفشان خطی (Center linear) و ... توسط متخصصان و بازرسان مجرب و دارای دانش فنی بالا، به انجام می رسد.

اسپوتا کاوش صنعت